Veggdyr

Veggedyr er et blodsugende insekt som er tett knyttet til mennesker. Dette insektet var tidligere en stor plage i Norge, men ved hjelp av insektmidler ble veggedyr nesten utryddet på 50-tallet. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene

Hvordan ser veggedyr ut

• Rødbrun

• Oval og flattrykt kroppsform

• Bakkropp oppsvulmet ved blodsuging

• 4-5 mm lang som voksen

Kontakt oss idag om du har veggedyr hjemme. 

Utberedelse

Veggedyr finnes innendørs over hele verden og har i de senere år blitt mye mer vanlig i Norge. I Norge er det i hovedsak arten Cimex lactularius vi finner, men i tropene finnes  det noen flere varianter av veggedyr, Cimex hemipterus og Leptocimex boueti, disse har også mennesker som hovedvert. Den sistnevnte arten finnes bare i Afrika. I Norge kan også flaggermustege (Cimex dissimilis) og svaletege (Oeciacus hirundinis) i spesielle situasjoner komme innendørs og stikke mennesker.

Hvordan oppleves veggedyr

Den psykiske belastningen ved å ha veggedyr i boligen er for mange stor. I tillegg til ubehagelige og plagsomme bitt, vil mange oppleve søvnmangel og andre reaksjoner som, angst og depresjon. Usikkerheten for hvordan man skal bli kvitt veggedyr, kostnadene for en kostbar bekjempelse osv. er også med på å øke den psykiske belastningen. Dersom veggdyr ikke blir bekjempet så raskt som mulig etter de er oppdaget, eller det blitt gjort gjentatte mislykkede forsøk på å fjerne dem, vil kostnader ofte øke betydelig, samtidig som spredningsfare og de psykiske belastningene vil øke etter hvert som tiden går og frustrasjonen over angrepet øker.

Om du mistenker veggdyr etter reise

Vi kan varmebehandle bagasje mot veggdyr.  Det er viktig at man ikke tar med seg uønsket gjester ette reise. Det er veldig vanlig at hotell , camping og ande plasser der man har gjennomstrøm av folk, blir plaget med veggdyr. 

 

 

Opplever man stikk , er det en veldig billig forsikring og komme med bagasjen til oss, Da legger vi bagasjen i et telt som har ca 80. Dette gjør ikke skade på klær og div utstyr, men vil være med på å bekjempe veggdyrene.