Book oss idag. Vi har gratis befaring! | åpningstider: 07:00-21:00, Alle dager

Fuglesikring

Har du problemer med fugler på tak i Bodø eller området rundt? Ta kontakt med Nord Skadedyrkontroll.
Markedets beste metoder på fuglesikring.

Fuglesikring

Bodø er en by i vekst. Byen har fått et større sentrum med et aktivt byliv. Dessverre er det ikke bare folk som trekkes til byen. Fugler er veldig vanlig når bysentrum er i stor utvikling. Det er flere grunner til at fugler trives i sentrum. Restaurant og næring er det lett for fugl å finne mat. Nord skadedyrkontroll vil være med å fjerne muligheter for at fugl får tilgang til bygg i Bodø og i Salten. 

Måker som skadedyr

Måker kan fra tid til annen opptre som skadedyr. En naturlig bestand av måker kan imidlertid ikke
uten videre defineres som uønsket. Det å klage på at måker skiter ned skjæret, brygga og båten
utenfor hytta, eller at fuglene støyer og forsvarer reir og unger, blir meningsløst.
Som alle fugler kan også måker forårsake skade ved at de forurenser mat og fôr med ekskrementer.
Den sterkt etsende møkka kan også ødelegge biler, båter, fasader, statuer osv. Når måkene opptrer i
stort antall kan det bli mye ekskrementer på båter, oljeinstallasjoner, hustak, torg, i parker osv. Slik
fuglemøkk kan også inneholde sykdomsfremkallende organismer. Det er ikke til å komme unna at i
enkelte tilfeller kan måker utgjøre et skadedyrproblem som må løses. Slik som for alle skadedyr er
forebygging det klart beste virkemiddelet. Forebygging før hekkesesongen starter kan hindre
måkene i å slå seg ned. Måker vil gjerne slå seg ned på bygninger for å hekke, men også for å ha
sikre og gode utkikksposter der de kan speide etter mat. Utsatte bygninger bør derfor sikres mot
måker med bl.a. nett og vaiere. Flate tak utgjør et yndet sted for måker. Å sikre flate tak kan være
en utfordring på steder der det er snø om vinteren for da ender ofte fuglesikringsutstyret under
snøen. Det er viktig å etterse alt fuglesikringsutstyr med jevne mellomrom. Selv den minste skade
på utstyret kan medføre at fuglene kommer til med reirbygging.

Duer som skadedyr

Duer medfører ofte et problem når de forekommer i stort antall. Ekskrementene griser til tak og
fasader på bygninger, statuer, gågater, torg og plasser, biler osv. Takrenner og nedløpsrør kan gå
tett, og den sterkt etsende møkka kan ødelegge billakk og materialer som er brukt til taktekking,
fasader osv.
Vegetasjon kan skades på steder med mye duemøkk, og man kan etter hvert få et luktproblem.
Ekskrementene kan gjøre bygninger og trapper glatte å gå på, og risikoen for ulykker kan øke. Duer
kan utgjøre et problem for næringsmiddelbedrifter når fuglene tar tilhold rundt og inne i
bygningene.

Fuglenett som behandling mot skadeyr

Fuglenett er en effektiv og diskre måte å avskrekke fugler på. Vi vil velge å installere sort nett da
denne fargen er mest nøytral/anonym mot andre overflater og farger. Målet med å bruke fuglenett er
at fuglene ikke skal kunne sette seg ned på tak. Da forhindrer man plager som reirlegging, avføring
og støy.

Hvorfor velge nett som fuglesikring?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.